Op het gebied van de (model)spoorhobby wordt er van alles
en nog wat georganiseerd. Vooral in de herfst-, winter en lentemaanden kun je praktisch elk weekend wel ergens terecht op tentoonstellingen en beurzen.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de website
van de Nederlandse Modelspoor Federatie. (NMF)

Op deze pagina staan de evenementen vermeld waaraan
de MSM deelneemt of die voor onze leden van belang zijn.

 

16 maart 2018

algemene ledenvergadering.

25 maart 2018

MSM zet de deuren weer open tijdens de landelijke modelspoordagen.

19 - 22 april 2018

Stirrmouth & Southern staat op de deelnemerslijst van Intermodellbau 2018.

oktober/novenber 2018

29e editie van de SGZ-Tentoonstelling. voor de eerste keer in het Citaverde College.

Jagerstraat 6, 6042KA Roermond.